Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) tổ chức trao giải cuộc thi ảnh VYSA Photo Contest 2008 Xuân - Hạ lần thứ nhất vào ngày 28/9 tại thủ đô Tokyo.