Cuộc thi đặt tên cho game thuần Việt

Gốc
VinaGame vừa cho biết sẽ treo giải thưởng gần 30 triệu đồng để tìm tên cho Dự án game Việt T812 thông qua một cuộc thi đặt tên cho sản phẩm này bắt đầu từ ngày 14/4/2008 với khẩu hiệu “Múa bút đề tên - Lưu danh sử sách”.

Tin nóng

Tin mới