TT - Chiều 20-9, Công ty điện tử Samsung Vina đã tổ chức họp báo khởi động cuộc thi "Đi tìm người rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008" trên trang web www.samsung.com/vn/RuocDuocOlympic2008 nhằm tìm kiếm ba người đại diện cho Samsung Vina tham gia hành trình truyền lửa Olympic Bắc Kinh 2008 khi ngọn đuốc đi qua lãnh thổ VN.