Giúp cô tiên nhỏ hái được càng nhiều loại hoa càng ghi được nhiều điểm nhé.

Lee Min