Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

Gốc
(Từ 13 đến 20-10-2009)

1. Kết quả thi tuần thứ mười một Đáp án câu hỏi: Câu hỏi 1. Đáp án đúng là: Lê Duẩn. Câu hỏi 2. Đáp án đúng là: Cấp xã, phường, thị trấn và tương đương. Câu hỏi 3. Đáp án đúng là: Năm 2008. Số người trả lời đúng Đáp án: 4.404 người. Giải nhất: Trương Thị Quế Anh Lớp NH 10 - K33 - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Trả lời đúng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 4.404 người. Giải nhì: Nguyễn Văn Nhanh Văn phòng UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 4.395 người. Giải ba: Dương Thị Sáu Thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế - Bắc Giang Trả lời đúng và dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 4.392 người. 2. Câu hỏi cuộc thi tuần thứ mười hai (Từ 10 giờ ngày 20 đến 10 giờ ngày 27-10-2009): Câu hỏi 1: Nghị quyết 46 - NQ/T.Ư ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" đã đưa ra lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm nào ? - Năm 2008; - Năm 2010; - Năm 2012; - Năm 2015. Câu hỏi 2: Trong Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam, lần đầu tiên đưa ra khái niệm "Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"? - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Câu hỏi 3: "Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật". Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây? - Sửa đổi lối làm việc (10-1947) - Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) - Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (5-1966) - Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3-2-1969).

Tin nóng

Tin mới