Cưới lâu rồi vẫn không 'quan hệ' được

Gốc
"Chúng em cưới gần tháng rồi mà vẫn chưa 'quan hệ' được, mặc dù anh ấy hoàn toàn bình thường. Em có vấn đề hay chúng em chưa biết cách?".

Tin nóng

Tin mới