Cuối năm 2008, CPI sẽ về đâu?

Gốc
CPI đang giảm xuống, trong tháng 9, chỉ số này chỉ còn 0,18% nhưng cơ sở để đảm bảo CPI sẽ ổn định về lâu dài chưa vững chắc do đó nếu bàn đến việc giảm LSCB vào lúc này e là hơn quá sớm. Trong thời điểm doanh nghiệp cần vốn để dự trữ hàng tết như hiện nay, điều đó có thể kéo chỉ số CPI tăng trở lại vào dịp cuối năm do khan hàng.

Tin nóng

Tin mới