24H.COM.VN - Cuối năm phải "xui khôn" chứ, đàng này lại "xui dại", nhưng nói vậy mà không phải vậy đâu nhé. Đây là kinh nghiệm nên tránh khi có khách đến nhà ngày Tết. Vậy mới nói ai làm theo là... dại.