Đúng là hiếm có cuộc thi nào mà có hình thức dị hợm như cuộc thi "tát" thế giới. Ai tát ai ngất trước thì người ấy là nhà vô địch.

Video: Cười sảng khoái với chung kết cuộc thi "tát" thế giới: