Cách con trai và con gái cầu hôn; hành động chứng minh độ thân thiết giữa cặp đôi gà bông...

Cuoi te ghe 12/8: Ket dang khi co 'vit hoa thien nga' - Anh 1

Không đủ trình thì không đú được đâu.

Cuoi te ghe 12/8: Ket dang khi co 'vit hoa thien nga' - Anh 2

Hành động chứng minh độ thân thiết.

Cuoi te ghe 12/8: Ket dang khi co 'vit hoa thien nga' - Anh 3

Mặt nạ dưỡng da lông cho mèo.

Cuoi te ghe 12/8: Ket dang khi co 'vit hoa thien nga' - Anh 4

Ăn vụng không biết vứt hột.

Cuoi te ghe 12/8: Ket dang khi co 'vit hoa thien nga' - Anh 5

Ngoan, từ giờ đi theo anh thì thách thằng nào bắt nạt chú đấy.

Cuoi te ghe 12/8: Ket dang khi co 'vit hoa thien nga' - Anh 6

Người Sắt phá sản phải đi nhờ xe đạp của Người Nhện.

Cuoi te ghe 12/8: Ket dang khi co 'vit hoa thien nga' - Anh 7

Bị quát vì tội hỏi ngu.

Cuoi te ghe 12/8: Ket dang khi co 'vit hoa thien nga' - Anh 8

Hội FA làm bạn cùng nhau.

Xem tiếp