Cười té ghế 8/9: Một bộ áo dài hai số phận

Gốc
Cách giải quyết của những đứa lười; Sống là phải có ước mơ...

Cười té ghế 8/9: Một bộ áo dài hai số phận - Ảnh 1

Hãy cứ sống trong ảo tưởng xa xôi thì hơn.

Cười té ghế 8/9: Một bộ áo dài hai số phận - Ảnh 2

Lên lớp mượn vở tụi bạn mà chép, giờ cứ chơi đã.

Cười té ghế 8/9: Một bộ áo dài hai số phận - Ảnh 3

Cách giải quyết của những đứa lười.

Cười té ghế 8/9: Một bộ áo dài hai số phận - Ảnh 4

Mới lết được cái chân lên giường.

Cười té ghế 8/9: Một bộ áo dài hai số phận - Ảnh 5

Mặc áo dài khúc nào ra khúc đó, như con sâu luôn.

Cười té ghế 8/9: Một bộ áo dài hai số phận - Ảnh 6

Giờ anh bạn muốn tỉa lông hay tỉa tai?

Cười té ghế 8/9: Một bộ áo dài hai số phận - Ảnh 7

Nằm thẳng cẳng như vậy dáng mới đẹp.

Cười té ghế 8/9: Một bộ áo dài hai số phận - Ảnh 8

Ai mà chẳng có ước mơ.

Xem tiếp

Maru

Tin nóng

Tin mới