Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cuối tuần ở "Thụy Sĩ của Saxony"

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet- Gia đình và bạn bè ở Việt Nam hay hỏi xem cuối tuần chúng tôi thường làm gì. Hầu như lần nào câu trả lời của tôi cũng là: đi leo núi ở Sächsische Schweiz. Và câu hỏi tiếp theo của lần đầu tiên bao giờ cũng là vùng đó cách có xa nơi chúng tôi sống không

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=87887