Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cuốn sách đáng giá của thế kỷ hai mươi

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Jean Paul Sartre viết Buồn nôn dưới hình thức một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký của Antone Roquentin, một thanh niên trí thức hoàn toàn cô độc: Không gia đình, không bạn bè, không tình nhân, không cả công việc...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.vanhoc.55603.qdnd