Ngày 29/9, những tên cướp biển đang khống chế tàu MV Faina của Ukraina, đã giảm khoản tiền chuộc để trả tự do cho con tàu từ 35 triệu USD xuống còn 20 triệu USD.