TTO - Bọn cướp biển Somali, đang chiếm giữ tàu Faina chở hàng kỹ thuật quân sự, vừa tuyên bố sẽ không đàm phán với chủ tàu, mà chỉ đàm phán với chủ sở hữu số vũ khí trên tàu, theo Interfax.