Cướp nữ trang trị giá 108 triệu USD giữa Paris

Một nhóm tay súng đã bất ngờ tấn công một cửa hàng nữ trang ngay giữa trung tâm thủ đô nước Pháp và cướp đi số trang sức trị giá tới 108 triệu USD.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081207002820.aspx