Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cướp tiệm vàng trong chợ

Vờ hỏi xem hàng, tên cướp vơ cả số vàng rồi bỏ chạy. Anh Thuật (chủ cửa hàng) không kịp định thần kêu cứu mà một mình lao ra đuổi nhưng không kịp.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/9/99208.cand