Thật đúng là "những điều trông thấy mà đau đớn lòng". Bởi một loạt đội bóng mạnh đã bất ngờ bị bật ra khỏi Cúp Nhà Vua năm nay.