Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) Niersbach ngày càng đối đầu với nhiều hướng tấn công, trong đó có cựu chủ tịch DFB ông Theo Swanziger.

Ông Theo Swanziger làm chủ tịch DFB từ 2006 đến 2012, mới đây đã lên tiếng việc DFB có “quỹ đen” đã là “câu chuyện phạm pháp chưa nói đến chuyện dùng nó để mua phiếu bầu hay không mua”.

Cuu chu tich DFB Theo Swanziger: ‘Quy den la pham phap’ - Anh 1

Cựu chủ tịch DFB Theo Swanziger cho rằng việc tồn tại “quỹ đen” không thôi đã làm phạm pháp

Với cách nói này thì rõ ràng đương kim chủ tịch Niersbach đang đối mặt với pháp luật ngày càng tăng. Bởi các hướng điều tra của FIFA, cơ quan điều tra Mỹ và Thụy Sĩ đang nhằm vào số quỹ 7,6 triệu USD có hối lộ các lá phiếu của quan chức điều hành FIFA hay không thì chỉ với việc DFB “nuôi” quỹ đen không thôi đã là câu chuyện phạm pháp rồi, theo luật Đức.

Ông Swanziger nói: "Rõ ràng đó là quỹ đen và DFB đã “nuôi” nó trong thời kỳ vận động Đức đăng cai World Cup 2006. Việc ông Niersbach có dùng nó để hối lộ hay không, hay bản thân ông không biết quỹ này của DFB đều là sự phạm pháp. Nếu ông Niersbach nói rằng không biết thì vì sao ông dùng số quỹ đó".

Tuy nhiên ngày 23-10, tại trụ sở của DFB, ông Niersbach vẫn nói: “Mọi thứ đều không có gì phạm pháp, đó là quà khi nước Đức giành quyền chủ nhà World Cup 2006, nó không phải quỹ đen để dùng mua phiếu, đó không phải là câu chuyện phạm pháp”.

Điều quan trọng là người đứng đầu DFB không giải thích đầy đủ việc Ban vận động đăng cai World Cup 2006 số tiền 7,6 triệu USD dùng vào mục đích gì.

Ông Swanziger làm chủ tịch DFB từ năm 2006 đến 2012 có mối quan hệ không tốt đẹp với chủ tịch DFB hiện nay là Niersbach khi Swanziger rời nhiệm sở và cả hai đã “lock” mọi mối quan hệ.

TẤN PHƯỚC