Cứu nền kinh tế, Indonesia tăng giá nhiên liệu

Chính phủ Indonesia vừa thực hiện một quyết định khó khăn là tăng giá nhiên liệu lên khoảng 30%, nhằm tránh một cuộc khủng hoảng kinh tế...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=c956740e66f1b9&page=category