Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cứu nguy ngành giấy bằng cách nào?

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) cho biết, từ đầu tháng 9/2008 đến nay, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước phải cắt giảm sản lượng từ 20 - 40%. Tuy nhiên, lượng giấy nhập khẩu ngày càng tăng với giá bán rất cạnh tranh làm cho việc tiêu thụ giấy sản xuất

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=114962