Với tên triển lãm Save San Art, lần đầu tiên phòng triển lãm này trưng bày, bán tác phẩm gây quỹ để hỗ trợ mỹ thuật Việt Nam đương đại.