Cựu thống đốc Giacácta được đề cử ứng viên tổng thống

Gốc
Lãnh đạo 16 chính đảng ở Inđônêxia vừa nhất trí chọn cựu Thống đốc Giacácta, Tướng về hưu Sutiyoso làm ứng cử viên tổng thống ra tranh cử vào năm tới.

Tin nóng

Tin mới