Suốt hơn một thập kỷ qua, có lẽ Bê-lu-xcô-ni là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên chính trường I-ta-li-a. Đã hai lần làm thủ tướng và cũng đã hai lần mất chức thủ tướng, người đàn ông giàu thứ hai đất nước hình chiếc ủng đang có cơ hội lớn để lần thứ ba trở thành người lãnh đạo I-ta-li-a...