Nhà trung gian hòa giải người Phần Lan Martti Ahtisaari vừa giành giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2008, do những nỗ lực của ông trong việc đem lại hòa bình cho nhiều khu vực trên thế giới.