CVN: Chủ tịch Nguyễn Văn Anh đã thoái hết 13.62% vốn

Gốc
Từ ngày 09 đến 22/07/2015, ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT của CTCP Vinam (HNX: CVN) đã thoái hết 442,500 cp tương đương 13.62% vốn CVN.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 442,500 CP (tỷ lệ 13.62%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 442,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 442,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/07/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2015.

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới