Cục Thuế tỉnh Bắc Giang vừa có Thông báo số 3522/TB-CT thông báo các doanh nghiệp nợ thuế trên thông tin đại chúng. Tổng số nợ thuế của các doanh nghiệp gần 16 tỷ đồng (tính đến ngày 31/7/2016).

Da cap Amway Chi nhanh Bac Giang bi “beu ten” no thue - Anh 1

Chi nhánh Công ty TNHH Amway Việt Nam tại tỉnh Bắc Giang có mã số thuế 3600817381-014 nợ gần 43 triệu đồng tiền thuế. Doanh nghiệp nợ thuế dẫn đầu bảng danh sách là Công ty Cơ khí hóa chất Hà Bắc, mã số thuế 2400244195, với số tiền nợ thuế hơn 7,1 tỷ đồng. Tiếp đó là Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp hóa chất Hà Bắc, mã số thuế 0100103827-011 nợ hơn 6,8 tỷ đồng tiền thuế.

Hoàng Long