Sau nhiều tháng casting không ưng ý, nữ đạo diễn Lý Thiếu Hồng đã quyết định để nữ diễn viên Tưởng Mộng Tiệp đóng cả hai vai Lâm Đại Ngọc lớn và nhỏ trong phim Hồng lâu mộng bản mới.