Đã có 2 NĐT chiến lược muốn đầu tư vào bệnh viện giao thông vận tải

Gốc
(NDH) Theo Bộ Giao thông vận tải, bệnh viện giao thông vận tải trung ương đang được cơ quan này hoàn thiện phương án thí điểm cổ phần hóa.

Công tác cổ phần hóa đến nay đã chọn được tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, đã kiểm đếm được đến 80% các giá trị tài sản, tiến hành phân loại lao động.

Trong tháng 9 sẽ xong xác định giá trị doanh nghiệp. Xây dựng phương án cổ phần hóa sẽ xong trong quý IV/2014. Hiện đã có 2 nhà đầu tư chiến lược muốn tham gia đầu tư.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đề nghị bệnh viện này mời ngay 2 nhà đầu tư chiến lược vào tham gia từ đầu quá trình CPH bệnh viện.

Đồng thời, bệnh viện cũng cần tìm thêm nhà đầu tư chiến lược, kể cả nhà đầu tư nước ngoài. Phương án CPH có thể đề xuất giữ lại toàn bộ giá trị cổ phiếu bán được để đầu tư trở lại cho bệnh viện.

Ngoài ra, cũng theo Bộ giao thông vận tải trong 9 tháng đầu năm 2014 Bộ này đã hoàn thành cổ phần hóa 10 Tổng công ty trực thuộc; tập trung triển khai cổ phần hóa Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chuyển đổi 34 doanh nghiệp trực thuộc các Tổng cục, Cục về các Tổng công ty.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạnh 2012 – 2015 của 19 tập đoàn, tổng công ty.

Các tổng công ty đã hoàn thành thoái vốn tại 39 doanh nghiệp, tổng số tiền thu về là 781 tỷ đồng, rút vốn thương hiệu được 60/66 doanh nghiệp.

Công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa được Bộ giao thông xác định là then chốt để các doanh nghiệp trong ngành có thể đổi mới cơ chế quản lý, huy động vốn từ các cổ đông, giảm tỷ trọng nợ vay.

Minh Châu

Tin nóng

Tin mới