Đã có 68 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP

Gốc
Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đã có 68 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo mô hình đối tác công – tư (PPP - chủ yếu là mô hình BOT) với tổng mức đầu tư 209.732 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành và đưa vào khai thác 61 dự án.

PPP được xem là giải pháp hiệu quả để phát triển hạ tầng trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn hẹp hiện nay. Ảnh: Internet.

Trong giai đoạn từ 2017 – 2020, Bộ Giao thông vận tải tập trung thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam có chiều dài 1.978 km (đã hoàn thành 654 km) với tổng mức đầu tư 118.716 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Bà Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, theo số liệu công bố của Ngân hàng thế giới (WB), nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 dự báo khoảng 20-25 tỷ USD, gấp đôi so với mức đầu tư 5 năm trước.

Bên cạnh đó, thực trạng hạ tầng của Việt Nam còn rất thấp vì vậy đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài và PPP được xem là giải pháp hiệu quả để phát triển hạ tầng trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn hẹp hiện nay.

Tuy nhiên, đến nay kết quả kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng giao thông đường bộ dưới hình thức PPP chưa thực sự được như mong muốn. Một số nguyên nhân chính là hệ thống quy định pháp luật chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn như quy định về cơ chế chia sẻ rủi ro, cán bộ triển khai các dự án PPP còn thiếu năng lực và kinh nghiệm.

Xuân Thảo