Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đã có những chuyển biến bước đầu

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Rất nhiều sự kiện liên tục diễn ra, mở rộng cả về quy mô và năng lực tổ chức, song lại không tạo nhiều dấu ấn đáng kể, đời sống văn hóa - nghệ thuật năm 2008 dường như vẫn tiếp tục nhịp đi có phần trầm lắng. Dẫu vậy, nếu để tâm lắng nghe trong chính những xoay trở, vấp váp của năm cũ, đã manh nha dấu hiệu của cách nghĩ, cách làm khác...

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137890&sub=80&top=43