Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đa dạng sinh học đang đứng trước nhiều thách thức

Gốc

Môi trường sống của sinh vật ngày càng bị ô nhiễm và thu hẹp, nhiều hệ sinh thái suy thoái và mất dần. Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại TPHCM đang được đặt ra như một yêu cầu cấp bách

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/239623.asp