Đa dạng văn hóa đem lại thành công kinh tế

Gốc
UNESCO nghiên cứu và đã khẳng định đa dạng văn hóa ở mọi cấp là nhân tố rất quan trọng đem lại thành công lớn trong kinh doanh.

Một nghiên cứu công bố ngày 20/10 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã khẳng định đa dạng văn hóa ở mọi cấp sẽ đem lại thành công lớn trong kinh doanh. Nghiên cứu có chủ đề "Đầu tư vào đa dạng văn hóa và đối thoại liên văn hóa" còn nhận định thế giới kinh doanh bắt đầu hiểu và đáp ứng những thách thức của đa dạng văn hóa như là nhân tố quan trọng của thành công kinh tế. Trong thị trường ngày càng toàn cầu hóa, khả năng tạo ra một không gian đa dạng người tiêu dùng sẽ làm tăng giá trị sản phẩm lên rất nhiều. Đa dạng văn hóa đóng vai trò trung tâm trong quá trình "thai nghén" sản phẩm, thương hiệu và các chiến lược tiếp thị sản phẩm thành công trên thị trường toàn cầu. Các công ty đa quốc gia đã nhận thức rõ ràng hơn lợi ích của sự đa dạng và đưa sản phẩm của họ thâm nhập các thị trường mới và đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng địa phương. Vì vậy, đa dạng văn hóa ngày nay không chỉ nổi bật trong chương trình nghị sự của khu vực tư nhân mà còn nổi bật trong chương trình nghị sự của các nhà hoạch định chính sách ở cấp quốc gia và quốc tế. Nghiên cứu nhấn mạnh đa dạng văn hóa cũng là sự phát triển của các kỹ năng liên văn hóa. Các ngành thông tin đại chúng và văn hóa chiếm hơn 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu (1.300 tỷ USD). Trong khi đó, phần của châu Phi trong buôn bán sản phẩm sáng tạo chỉ chiếm chưa đầy 1% tổng xuất khẩu sản phẩm văn hóa toàn thế giới mặc dù châu lục này cũng dư thừa tài năng sáng tạo. Để cải thiện tình hình này, cộng đồng quốc tế cần sớm đầu tư vào đa dạng văn hóa và đối thoại./. (TTXVN/Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới