Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đã đến lúc chỉnh sửa luật, cho vay theo thỏa thuận

(HNMO) - Ngày 29/12, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có công văn số 484/HHNH gửi Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội về việc cho vay thỏa thuận của các Tổ chức tín dụng không áp dụng trần lãi suất.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192695