Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đã đến lúc cơ cấu lại nền kinh tế VN

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - "Năm 2009 tình hình kinh tế của nước ta sẽ khó khăn hơn 2008 rất nhiều". Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhận định tình hình kinh tế Việt Nam năm 2009.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=118734