Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đã đến lúc phải thực hiện thuế môi trường

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ô nhiễm là vấn để nổi cộm trong năm 2008. Vedan và vụ "giết chết" sông Thị Vải, hay hàng trăm nhà máy, xí nghiệp xả thẳng nước thải ra sông làm chết nhiều con sông ở khắp các địa phương trong nước là những minh chứng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=119056