Đã kết thúc hợp đồng hơn 1 năm, tư vấn metro số 2 vẫn đòi bồi thường

Tư vấn chung tuyến metro số 2 (IC) và Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã chính thức kết thúc hợp đồng vào tháng 4-2020, song đến nay Tư vấn chung IC lại đòi bồi thường hợp đồng.

Trước thực trạng Tư vấn chung IC lại đòi bồi thường hợp đồng, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã có những phản hồi ngay với Tư vấn IC liên quan đến hợp đồng hai bên đã ký kết, dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Không có cơ sở để thanh toán

Cụ thể, đối với các khoản thanh toán còn tồn đọng cho các dịch vụ được cung cấp bởi Tư vấn IC, quan điểm của MAUR là bất kỳ nội dung thanh toán nào cũng cần phải tuân thủ theo điều kiện hợp đồng và các quy trình thực hiện theo quy định liên quan.

MAUR cho rằng Tư vấn IC đòi bồi thường là không có cơ sở để thanh toán. Ảnh: ĐT.

MAUR cho rằng Tư vấn IC đòi bồi thường là không có cơ sở để thanh toán. Ảnh: ĐT.

MAUR xác nhận rằng bất kỳ dịch vụ nào tư vấn thực hiện theo hợp đồng sẽ được thanh toán đầy đủ và sẵn sàng thực hiện các thủ tục thanh toán khi đáp ứng các điều kiện thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký.

MAUR nhận định các đề nghị của Tư vấn IC về việc thanh toán các mốc A12.2 và mốc 2 A3.1.1 (các mốc điều khoản trong hợp đồng) là không đúng theo điều kiện theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký.

Các mốc thanh toán này tương ứng với các nhiệm vụ còn lại chưa hoàn thành của Tư vấn IC và các sản phẩm trình nộp cũng không đạt được mục tiêu đề ra của Chủ đầu tư (MAUR). Do đó, MAUR không thể thanh toán các mốc này.

Đối với mốc thanh toán A9.4, theo phụ lục hợp đồng số 9, do giá trị của mốc thanh toán này nhỏ hơn 100.000 Euro nên cần phải kết hợp với các mốc thanh toán khác của Hợp đồng để được thanh toán. MAUR đề nghị đưa mốc này vào hồ sơ quyết toán hợp đồng IC.
Đối với vấn đề bản quyền của hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án tuyến metro số 2, MAUR cho biết theo điều khoản, nhà tư vấn giữ bản quyền thiết kế và các quyền sở hữu trí tuệ khác và quyền tác giả của tất cả các tài liệu do Tư vấn soạn thảo.

Tuy nhiên, chủ Đầu tư được quyền sử dụng hoặc sao chép các tài liệu đó cho dự án và cho mục đích mà các tài liệu đó được dự liệu và không cần có sự cho phép của nhà Tư vấn để sao chép cho các mục đích sử dụng đó. Do đó, MAUR bảo lưu các quyền của chủ đầu tư theo hợp đồng.

MAUR cũng cho rằng Tư vấn IC đề nghị thanh toán cho việc lập đề xuất cho các công việc phát sinh với chi phí bất hợp lý được liệt kê bởi chính Tư vấn IC là không thể chấp nhận được, do không phù hợp với điều kiện Hợp đồng.

Trong nhiều cuộc họp trước đây Nhà tài trợ KfW cũng nhận định các chi phí này là bất thường. Do đó, MAUR không có cơ sở để xem xét thanh toán chi phí này.

Ngược lại, tư vấn phải bồi thường do kết thúc hợp đồng đột ngột

MAUR không đồng ý với những đề xuất mà Tư vấn IC đưa ra, ngược lại MAUR đã yêu cầu đơn vị này phải đền bù cho việc chấm dứt giai đoạn B.

Cụ thể, theo Hợp đồng Tư vấn thực hiện dự án, có điều khoản chung là chủ đầu tư có thể tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần các dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng bằng cách gửi thông báo trước ít nhất 56 ngày cho nhà tư vấn, và nhà tư vấn ngay lập tức thu xếp để ngừng các dịch vụ và giảm thiểu phí tổn.

Sơ đồ tuyến metro số 2. Đồ họa: Hồ Trang.

Sơ đồ tuyến metro số 2. Đồ họa: Hồ Trang.

Bên cạnh đó, điều khoản riêng về từ bỏ, tạm ngừng hoặc chấm dứt cũng đã được rút ngắn lại là 28 ngày.

MAUR lý giải rằng đơn vị đã tuân thủ theo điều khoản hợp đồng là gửi văn bản thông báo chính thức đến Tư vấn IC về chấm dứt hợp đồng. Đồng thời giai đoạn B đến hiện tại vẫn chưa thực hiện.

Tại các đợt làm việc nhà tài trợ đã thống nhất tuyến metro số 2 sẽ không tiếp tục thực hiện hợp đồng giai đoạn B với Tư vấn IC. Do đó, việc Tư vấn IC đề nghị bồi thường chi phí cho giai đoạn B của Tư vấn IC là hoàn toàn không có cơ sở.

Bên cạnh đó, đối với quyền tiếp cận hệ thống quản lý hồ sơ (DMS), MAUR cũng đề nghị Tư vấn IC có trách nhiệm khôi phục lại hệ thống này. Đồng thời, cấp quyền tiếp cận đặc biệt vào hệ thống và bàn giao cho MAUR đầy đủ các sản phẩm đã trình nộp để quản lý và sử dụng theo điều khoản hợp đồng.

Bồi thường do việc đơn phương kết thúc hợp đồng đột ngột của Tư vấn IC, MAUR cho biết kể từ khi Tư vấn IC liên tục có các thư điện tử, văn bản chính thức gửi UBND TP.HCM, MAUR nêu mong muốn được quay trở lại đàm phán phụ lục hợp đồng số 13. Đồng thời mong muốn Tư vấn hoàn thành các công việc còn lại giai đoạn A của dự án.

Tuy nhiên, Tư vấn IC lại đột ngột thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng Tư vấn thực hiện dự án IC.

MAUR cho rằng vấn đề này tác động rất lớn đến kế hoạch thực hiện dự án của đơn vị, các kế hoạch và mục tiêu của nhà tài trợ và gây ảnh hưởng chậm trễ thêm đối với tiến độ; gia tăng chi phí cho dự án tuyến metro số 2.

Do vậy, MAUR sẽ bảo lưu các quyền của chủ đầu tư theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký về việc yêu cầu bồi thường do các tác động tiêu cực đến tiến tiến độ dự án. Bên cạnh đó còn làm gia tăng chi phí dự án do việc đơn phương chấm dứt hợp đồng đột ngột của Tư vấn IC.

MAUR đã đề nghị Tư vấn IC hoàn thành ngay lập tức các yêu cầu của đơn vị và tiếp tục sẽ bảo lưu các quyền của chủ đầu tư theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký.

Năm 2012, MAUR ký hợp đồng với Tư vấn IC. Theo hợp đồng, thời gian thực hiện tư vấn chỉ trong 18 tháng nhưng đến nay đã quá thời hạn. Gói thầu tư vấn đã phát sinh 12 phụ lục hợp đồng. Tháng 10-2018, Tư vấn IC tạm dừng huy động nhân sự vào hỗ trợ dự án.

Để tiếp tục huy động Tư vấn IC trở lại thực hiện dự án, chủ đầu tư đã thương thảo, đàm phán phụ lục hợp đồng số 13. Trải qua thời gian đàm phán từ năm 2020 đến đầu năm 2021, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận thống nhất.

Sau đó, MAUR và Tư vấn IC đã có nhiều lần thương thảo để đàm phán về phụ lục hợp đồng số 13, nhưng trải qua nhiều năm đàm phán, hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất.

Trong khi đó, Tư vấn IC yêu cầu phải thanh toán các dịch vụ tư vấn mà đơn vị đã thực hiện thuộc hợp đồng gốc và phụ lục hợp đồng đã ký trước khi quay lại thương thảo phụ lục hợp đồng số 13.

Chính vì sự bất cập, hai bên không có tiếng nói chung nên đầu tháng 6-2021, lãnh đạo TP.HCM thống nhất kết thúc hợp đồng tư vấn thực hiện dự án metro số 2 để thay đơn vị khác.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 6-2021, Tư vấn IC lại muốn tiếp tục hợp đồng và từ đó đến nay đàm phán không có kết quả khả quan.

Hai bên lại tiếp tục đàm phán, song vẫn không có tiếng nói chung, tới tháng 4-2022 Tư vấn IC đã có công văn thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng tư vấn cho tuyến metro số 2.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/da-ket-thuc-hop-dong-hon-1-nam-tu-van-metro-so-2-van-doi-boi-thuong-post688968.html