Giá xe chất lượng cao từ Đà Lạt đi các tỉnh từ Hà Tỉnh trở ra miền Bắc là 700.000-800.000 đồng, các tỉnh miền Trung (Đà Nẵng trở vào) có giá 250.000-300.000 đồng, xe bình thường có giá thấp hơn xe chất lượng cao từ 70.000-100.000 đồng nhưng lượng khách không đáng kể.