Đà Nẵng: 500 lượt nhà giáo sẽ được bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp

Gốc
UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2019 trên địa bàn.

Sẽ có 500 lượt nhà giáo được bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố là sẽ có 500 lượt nhà giáo được bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng cho 300 nhà giáo; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; kỹ năng mềm và khởi sự doanh nghiệp.

Đối tượng bồi dưỡng là các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, viên chức hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có thời gian công tác liên tục tối thiểu là 12 tháng trở lên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tính đến thời điểm cử đi bồi dưỡng. Các nghề được tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề thuộc nhóm ngành, nghề gồm: Khách sạn, nhà hàng và Dịch vụ du lịch; Máy tính và Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông.

Trong năm 2017, thành phố sẽ tiến hành thí điểm bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng cho 50 nhà giáo ở các nhóm ngành, nghề khách sạn, nhà hàng và dịch vụ du lịch. Trong năm 2018 – 2019, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng ở các nhóm ngành, nghề: máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông…

Việc tổ chức bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó, tăng cường sự phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà giáo trong quá trình giảng dạy tại nhà trường, cũng như quá trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, rèn luyện kỹ năng trong thực tiễn…

BÙI MINH