Đà Nẵng ban hành Quy định về mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 30 triệu đồng đối với hộ dân có nhà phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ lụt, hỏa hoạn.

Theo quyết định này, người dân sơ tán ra khỏi nơi nguy hiểm được chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống và hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày.

Đối tượng bị thiệt hại do thiên tai được cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác với mức không quá 100.000 đồng/người/ngày trong 1 đợt thiên tai và cứu trợ khẩn cấp về phương tiện học tập không quá 200.000 đồng/1 học sinh.

Ảnh triều cường xói lở bãi biển Đà Nẵng năm 2019.

Ảnh triều cường xói lở bãi biển Đà Nẵng năm 2019.

Thành phố Đà Nẵng cũng quyết định hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai để làm lại nhà ở với mức 40 triệu đồng 1 hộ và 20 triệu đồng đối với hộ có nhà ở bị hư hỏng nặng không ở được.

Đối với hộ dân phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức 30 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ xử lý vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai; xử lý đảm bảo giao thông thông suốt cho những đoạn tuyến giao thông đường bộ, đường sắt quan trọng trên địa bàn bị sụt trượt, sạt lở…

Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng đối với hộ dân có nhà phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ lụt, hỏa hoạn.

Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng đối với hộ dân có nhà phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ lụt, hỏa hoạn.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí hỗ trợ đảm bảo có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, không để thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực.

Các đơn vị địa phương thực hiện công khai danh sách người được hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với từng hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do thiên tai trước và sau khi có quyết định hỗ trợ của cấp có thẩm quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-ban-hanh-quy-dinh-ve-muc-chi-cua-quy-phong-chong-thien-tai-post956016.vov