Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đà Nẵng: Buồng chuối ra 280 nải

Gốc

VIT-Đây là buồng chuối có cả thảy 280 nải do một nhân viên bảo vệ bệnh viện C (thành phố Đà Nẵng), ông Lê Văn Tiến trồng được.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Chuyenla/51925/default.aspx