Sở NN&PTNT Đà Nẵng phối hợp với cơ quan liên quan và chính quyền các địa phương chi trả 3,144 tỷ đồng trong tổng số 4,594 tỷ đồng đã được thành phố phê duyệt hỗ trợ cho 151,4ha đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng từ các dự án.

1,450 tỷ đồng còn lại đang tiếp tục chi trả. Được biết, năm 2012, thành phố đã hỗ trợ đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng từ các dự án 6,807 tỷ đồng.

Năm 2013, có 8,938 tỷ đồng đã được phê duyệt nhưng sau đó không chi trả do diện tích này đã chuyển sang quy hoạch và được chi trả theo diện đền bù giải tỏa. Hiện nay, các địa phương tiến hành khảo sát, tổng hợp báo cáo đề xuất thành phố hỗ trợ tiếp diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng từ các dự án không canh tác được.

Theo Báo Đà Nẵng