Đà Nẵng công bố tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 năm học 2019-2020

Gốc
Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa công bố số chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 các trường THPT năm học 2019-2020.

Qua đó, thí sinh và phụ huynh cũng nắm được tỷ lệ chọi ở từng trường ở kỳ thi năm nay.

Cụ thể số chỉ tiêu và số học sinh đăng ký như sau:

Thanh Hùng