Đà Nẵng đã có Trung tâm Vi mạch

Gốc
Ngày 11.11.2014, Trung tâm Vi Mạch Đà Nẵng (Da Nang Center of Integrated Circuits, viết tắt là CENTIC) đã chính thức khai trương theo quyết định thành lập số 8363/QĐ-UBND trước đó của UBND thành phố Đà Nẵng.

CENTIC trực thuộc Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng, đặt tại tầng 6, Khu Công viên phần mềm, số 15, đường Quang Trung, quận Hải Châu.

Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản giao dịch theo qui định, có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và thiết kế trong lĩnh vực vi mạch điện tử.

Tin nóng

Tin mới