Đà Nẵng: Đại hội Hội doanh nhân Cựu chiến binh lần thứ nhất

Gốc
27/5, Hội doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) Tp Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự có Thiếu tướng Đỗ Văn Mùi- Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Phùng Tấn Viết- Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Hội CCB các quận, huyện cùng 51 hội viên Hội danh nhân CCB Thành phố.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Thái Văn Hùng- Chủ tịch Hội CCB thành phố Đà Nẵng cho biết: Hội doanh nhân CCB thành phố Đà Nẵng là tổ chức xã hội- nghề nghiệp tự nguyện của các CCB, cựu quân nhân, thanh niên xung phong sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Hội hoạt động theo tôn chỉ: Vì sự phát triển sản xuất kinh doanh nói chung, phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các hội viên hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố; là chỗ dựa vững chắc về tổ chức, pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ của hội viên; chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình đồng đội chiến đấu, tình đồng nghiệp trong doanh nhân. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết CCB, cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong đang kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, giúp đỡ sản xuất kinh doanh làm giàu hợp pháp, tạo điều kiện giúp đỡ CCB, thương binh, bệnh binh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mở rộng giao lưu giữa các doanh nhân trong nước và nước ngoài theo phương châm Đoàn kết- Hợp tác- Phát triển. Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ I (2010-2015) là: "Động viên CCB là chủ các doanh nghiệp, dịch vụ nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường nội địa và quốc tế, tham gia hoạt động từ thiện, khuyến khích và tạo mọi điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp CCB sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho CCB, con em CCB và nhân dân góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp cho CCB và nhân dân trên địa bàn Tp Đà Nẵng". Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2010-2015 và lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Hải được bầu giữ chức Chủ tịch Hội./.

Tin nóng

Tin mới