(TNTT>) Trung tâm giao dịch bất động sản Đà Nẵng tổ chức đấu giá quyền sử dụng 2 khu đất dịch vụ công cộng thuộc KDC Nam Cầu Cẩm Lệ, mặt tiền đường từ cầu Cẩm Lệ đến chợ Miếu Bông; gồm: khu A1.2 diện tích 9.075m2, giá khởi điểm 2.916.000đ/m2; khu A2.2 diện tích 19.885m2, giá khởi điểm 2.592.000đ/m2. Đăng ký đấu giá đến ngày 28.6, tại 12 Phan Bội Châu, TP.Đà Nẵng.

N.Hữu