ĐÀ NẴNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC TĂNG SO VỚI 2018

Gốc
Tại Đà Nẵng, các thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học trên địa bàn thành phố đang tiến hành làm thủ tục nhập học. Năm nay, điểm trúng tuyển vào các trường Đại học tại Đà Nẵng đều tăng hơn so năm 2018, tập trung ở các ngành đào tạo về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ thông tin, y dược và ngoại ngữ.