Đà Nẵng: Giá đất ở tăng 15-20%

Gốc
Tại Đà Nẵng, trong những ngày đầu tháng 11, giá đất ở (đã có sổ) tăng 15-20% so với đầu tháng 10-2007.

Tin nóng

Tin mới