Ngày 26/3/2008, Sở Công Thương Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp xuất khẩu năm 2008 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên và ông Võ Duy Khương –Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.