ĐÀ NẴNG: KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NIÊM YẾT DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ

Gốc
Chiều 03/05, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng do ông Lê Minh Trung – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử tại các điểm bỏ phiếu.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2021/5/da-nangkiem-tra-viec-thuc-hien-niem-yet-danh-sach-nguoi-ung-cu/553083